TEKin valtuuston syyskokous 2023

(In English below)

TEKin valtuusto kokoontui syyskokouksen merkeissä viime viikolla.

Kokouksen pääaiheena oli TEKin suunnitelmat ensi vuodelle. Valtuusto keskusteli mm. jäsenmäärän kehityksestä, ensi vuonna ajankohtaisista TES-neuvotteluista sekä muutoksista jäsenmaksuihin. Ensi vuodelle on tulossa valinnaisuutta jäsenten lehtitilauksiin, ja sen myötä mahdollisuus alennettuun jäsenmaksuun jollei lehtiä jatkossa halua.

Kokouksessa kuultiin myös ajankohtaiskatsaukset TEKin tutkimustuloksiin sekä työmarkkinatilanteeseen. Erityisesti arkkitehtien tämän hetkinen työmarkkinatilanne huoletti Nuorten ryhmää, ja tietysti kokonaistilanteen kehitystä seurataan ylipäätään. Valtuuston kokouksen yhteydessä järjestettiin paneelikeskusteluja inhimillisemmästä työelämästä, jossa puhutti muun muassa keinot välttää uupumusta, riittävyyden määrittely tietotyössä sekä ajanmukaisesti tietysti myös tekoäly.

TEKin nuorten kesken keskusteltiin muun muassa siitä miten TEK tukee luottamushenkilöitä YT-neuvotteluissa sekä TEKin livetapahtumatarjonnasta: olisiko sitä syytä aktivoida lisää korona-ajan jäljiltä, ja millaista tapahtumatarjontaa toivottaisiin? Meidän ideoissa nousi esiin ainakin se, että webinaarien lisäksi olisi kiva jos asiantuntijapuheita voisi kuunnella paikan päällä ja samalla tavata uusia ja vanhoja tuttuja, sekä se että päiväsaikaan voisi järjestää jotain perhevapaalla olijoille suunnattua, kun sosiaalinen piiri perhevapaan aikana vähän kapenee työyhteisön jäädessä pois arkipäivistä.

Millaista tapahtumatarjontaa sinä toivoisit TEKiltä? Kuulemme mielellämme kommentteja aiheesta, voit kommentoida joko tämän tekstin kommenttikentässä tai some-kanavissamme.

The TEK Council held its autumn meeting last week. The main topic of the meeting was TEK’s plans for the coming year. The council discussed, among other things, how TEK membership numbers are growing, upcoming collective agreement negotiations next year, and changes to membership fees. TEK members will have the option to choose if they want to continue their magazine subscriptions next year or not, and the membership fee will be reduced for those who choose not to subscribe to the magazines.

The meeting also included updates on TEK’s research findings and the labor market situation. The current labor market situation for architects in particular is a concern for TEK Youth group, and we will also keep an eye on the overall situation’s development. On top of the council meeting, panel discussions were held on a better working life, addressing topics such as ways to avoid burnout, defining adequacy in knowledge work, and, of course, artificial intelligence.

Among TEK Youth group we discussed how TEK supports representatives in collective bargaining negotiations and the offering of live events by TEK: should there be more activities now after the pandemic, and what kind of event offerings would we like to see? We think that, in addition to webinars, it would be nice to listen to expert speeches in person, meet new and old friends, and organize events during the day for those on parental leave since the social circle tends to narrow when you don’t see your colleagues on a daily basis.

But, everyone, please tell us what kind of TEK events you would like to see? Feel free to comment below this text or then at our social media channels.

Välitilinpäätös TEKin Nuorten valtuustokaudesta

TEKin Nuorten valtuustoryhmä kevään 2022 valtuuston kokouksessa

TEKin valtuuston nykyisestä vaalikaudesta alkaa olla jo kaksi kolmannesta taputeltuna, ja tulevana keväänä häämöttävätkin valtuustovaalit. Nykyisellä valtuustolla on edessään vielä kaksi valtuuston kokousta. Päätimme TEKin Nuorissa koota itsereflektiota varten listauksen, “välitilinpäätöksen”, kuluneen valtuustokautemme aloitteista ja tekemisistämme:

Tasa-arvon asialla

TEKin Nuorissa olemme jo pitkään ajaneet perhevapaiden tasa-arvoa, erityisesti yhtäläisesti palkallisia perhevapaita työehtosopimuksiin. Tällä hetkellä tilanne yksityisellä sektorilla on se, että synnyttäjä saa 3 kk palkallista perhevapaata, mutta ei-synnyttäjä-vanhempi vain yhden viikon (tutustu ongelmaan tarkemmin täällä). Keväällä 2021 teimmekin epäkohdan korjaamiseksi valtuustoaloitteen.

Noin periaatteen tasolla neuvottelujärjestömme YTN ja JUKO ovat ajaneet 3 kk palkallisia perhevapaita kaikille vanhemmille, mutta käytännössä tavoitetta ei ole nostettu erityisen korkeaksi prioriteetiksi. Tänä vuonna YTN ja JUKO ovat nostaneet perhevapaiden tasa-arvon vahvemmin keskiöön sekä neuvottelupöydissä että julkisessa viestinnässään. Kunnissa ja valtiolla saatiinkin ei-synnyttäjille pidemmät palkalliset perhevapaat virka- ja työehtosopimuksiin. Syksyllä nähdään, saadaanko sama aikaan myös yksityisellä sektorilla. TEKin Nuorissa pidämme jatkossakin ääntä aiheesta, jotta tasa-arvo pysyy AY-liikkeen prioriteeteissa. 

Tasa-arvo on muutenkin ollut toimintamme keskiössä. Yhtenä sivujuonteena olemme yhdessä opiskelijoiden valtuutettujen kanssa käyneet keskusteluita TEKin johdon kanssa -mies-päätteisten tehtävänimikkeiden (asiamies, lakimies, luottamusmies jne.) ongelmallisuudesta. Myös TEKin johdossa oli tunnistettu nimikkeiden ongelmallisuus, mutta rakkaista ja totutuista nimikkeistä luopumisessa on mennyt tovi. Valtuustokauden aikana YTN onkin päättänyt siirtyä luottamusmiehistä luottamushenkilöihin, ja lukuunottamatta alueasiamiehiä kaikki TEKin tehtävänimikkeet ovat nyt sukupuolineutraaleita (työehtoasiantuntija, juristi jne.). Lisäksi olemme kirjoittaneet blogiimme tasa-arvoon liittyvistä teemoista, mm. palkkatasa-arvosta työelämässä.

Haastetaan nykytoimintaa

Keväällä 2022 teimme valtuustossa aloitteen, jossa vaadimme TEKin johtoa/hallitusta tekemään julkisen ulostulon Akavan suuntaan varhaiskasvatus- ja hoitotyön kriisin ratkaisemiseksi. Aloitteemme ydinkysymys oli: “Miten TEK voisi tukea ja edistää sitä, että meillä TEKiläisillä ja kaikilla suomalaisilla on hoitajia sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisia tukena tulevaisuudessakin?” TEKin hallitus käsittelee aloitetta valtuustokokouksien välissä, ja saammekin vastauksen aloitteeseen marraskuun puolella seuraavassa kokouksessa. 

Kevään 2022 kokouksessa tuimme myös Vaasan valtuutettujen aloitetta, jossa toivottiin TEKin tarjoavan paremmat etäosallistumismahdollisuudet tapahtumiinsa. TEKin Nuoret näkivät etäosallistumisen tärkeänä vaihtoehtona, sillä se tukee TEKin hiilineutraaliustavotteita ja tekee toiminnasta yhdenvertaisemman mm. hoivavastuiden tai terveyteen liittyvien matkustusesteiden osalta. Kokouksen jälkimainingeissa otimme myös Twitterissä kantaa TEKin verkkolehdessä julkaistuihin Sture Fjäderin puheisiin palkkaerojen kasvattamisesta. 

Valtuustokausi jatkuu vielä kahden kokouksen ajan, ja TEKin nuoret toivovatkin saavansa ajatuksia ja näkemyksiä evästykseksi TEKin jäsenistön puolelta. Valtuustotyö jatkuu nykyisen kauden jälkeenkin, ja TEKin Nuorilla onkin käynnissä pohdintaa siitä millaisilla teemoilla lähestytään tulevaa valtuustokautta.

Millaisia teemoja TEKin Nuorten seuraajat toivoisivat TEKin Nuorten ajavan valtuustokauden viimeisissä kokouksissa? Ehdotuksia voi heittää mm. sosiaalisen median viestikentissä!

Tuuli Miinalainen ja Juho Salmi