TEKin Nuoret aktiivisina kevään 2024 valtuustokokouksessaTEKin Nuorten valtuustoryhmä osallistui aktiivisesti TEKin kevätvaltuustoon 2024!


Valtuusto käsitteli ajankohtaan tyypillisesti sääntömääräisiä asioita, kuten tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kokousasioiden ohella valtuutetut saivat kuulla näkemyksiä Suomen työllisyyden ja talouden kasvun eväistä Akavan pääekonomisti Pasi Sorjoselta, Työn ja talouden tutkimus Laboren johtaja Mika Malirannalta sekä TEKin työmarkkinajohtaja Teemu Hankamäeltä.

Kaksipäiväisen kokouksen taustakeskusteluita ja valtuustoa edeltänyttä Valtuustoareenaa leimasi huoli tämänhetkisen työmarkkinatilanteen tulehtuneisuudesta. Nuorten sisäisissä palavereissa keskusteltiin eniten siitä, miten TEK voisi viestiä enemmän ja ajantasaisemmin jäsenistölleen tilanteen kulusta sekä suunniteltujen uudistusten välillisistä ja välittömistä vaikutuksista jäsenistöön. Nuoria oli mukana myös tähän liittyvässä aloitteessa. Vaikka TEK on aiemmin ilmoittanut jättäytyvänsä pois tämänkeväisistä mielenilmauksista jäsenkyselyynsä vedoten, tilannekuvaa ja TEKin muita aktiivisia toimia voisi viestiä jäsenistölle lisää.

Kokous oli ensimmäistä kertaa aidosti hybridi, mikä oli ilahduttava uudistus ja jää toivottavasti myös jatkossa mahdollisuudeksi. Nuoret osoittivat omalla esimerkillään, että meitä kokoustajia on monenlaisissa elämäntilanteissa, jolloin kaikki mahdollinen jousto on tervetullutta.

Kysymyksiä tähän valtuuston kokoukseen liittyen tai toiveita tulevia kokouksia varten? Voit kommentoida tämän tekstin perään kommenttikenttään, tai avata keskustelua sosiaalisen median kanavissamme (Instagram, Facebook, X)!

Jätä kommentti